Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Участь у з’їзді Національної спілки краєзнавців України

Викладач ЛНУ імені Тараса Шевченка взяв участь у VI з’їзді Національної спілки краєзнавців України.

Розширення меж наукового пошуку, вивчення і збереження багатовікових культурних традицій відіграє важливу роль у посиленні інтересу суспільства до витоків і джерел духовності, примноженні та урізноманітненні функцій краєзнавства. У сучасних реаліях виховний і об’єднуючий потенціал історії Батьківщини та рідного краю стає особливо вагомим.

Викладачі ЛНУ імені Тараса Шевченка є активними учасниками культурно-просвітницьких та наукових заходів, керуючись у своїй діяльності найкращими світовими й вітчизняними традиціями, сучасними принципами й новітніми тенденціями розвитку сфери освітніх послуг. Науковці нашого університету є визнаними й авторитетними вченими та є членами багатьох наукових товариств, серед яких Національна спілка краєзнавців України – добровільне об′єднання професійних дослідників і літописців рідного краю.

Основним завданням діяльності Спілки є розвиток національної культури та краєзнавчого руху в органічному поєднанні всіх його державних, громадських і освітянських форм. З цією метою в різних регіонах України діють осередки товариства, які сприяють відродженню духовності й історичної пам′яті українського народу.

Луганську обласну організацію Національної спілки краєзнавців України, яка у зв’язку з військовими діями знаходиться у м. Старобільськ, очолюють голова наглядової ради ЛНУ імені Тараса Шевченка, академік Національної академії педагогічних наук України Віталій Семенович Курило та кандидат історичних наук Антон Васильович Бадер. Члени ЛОО НСКУ реалізують декілька краєзнавчих проектів, зокрема готують інформаційний матеріал про Луганську область для публікації в Енциклопедії сучасної України.

23 січня в м. Київ відбувся VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України, участь в якому взяли представники керівництва об’єднання, очільники обласних організацій, відомі краєзнавці та громадські діячі, серед яких викладач ЛНУ імені Тараса Шевченка А.В. Бадер.

На з’їзді розглянули звіт про роботу Національної спілки краєзнавців України за попередній п’ятирічний термін, провели нові вибори Правління, до складу якої обрано В.С. Курила. Науковці обговорили перспективи та визначили напрями роботи товариства на 2017-2021 рр. За словами А.В. Бадера, подібні наукові заходи є важливою складовою розвитку держави та її регіонів, оскільки сприяють об’єднанню громадян задля досягнення спільної мети.

VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України – важлива подія для наукової спільноти нашої держави. В сучасних реаліях збереження духовності й історичної пам’яті українського народу, активна дослідницько-творча діяльність у галузі культури, історії та краєзнавства є важливим завданням для розвитку європейської країни з потужним освітнім потенціалом.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019