Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Випускова атестація магістрантів

На факультеті природничих наук пройшла випускова атестація магістрантів.

З 23 по 25 січня 2017 року відбулися комплексні випускні іспити та захисти магістерських робіт студентів спеціальностей «Біологія», «Географія», «Садово-паркове господарство», «Екологія»,«Генетика» та «Біохімія».

Понад 40 випускників магістратури факультету природничих наук, які проходили захист, публічно представили результати своїх магістерських досліджень. Під час доповіді вони продемонстрували як достатньо високий рівень теоретичних знань, так і вміння використовувати їх у практичній діяльності при розв’язанні конкретних фахових завдань – у ході планування та проведення наукових експериментів, аналізу та узагальнення одержаних результатів, формулювання висновків. У кожній роботі були представлені практичні рекомендації щодо вирішення досліджуваних проблем.

Урочиста для випускників магістратури подія – захист магістерських робіт – розпочалася зі звернення голови та членів випускової екзаменаційної комісії зі словами привітання. Головами екзаменаційних комісій були запрошені відомі вчені із провіднихвузів України з кожної спеціальності.

Під час захисту випускники мали підтвердити здатність виконувати самостійні наукові дослідження, що ґрунтуються на здобутих під час навчання теоретичних знаннях, практичних уміннях та навичках. При оцінюванні магістерських робіт члени екзаменаційної комісії враховували актуальність обраної теми дослідження, наявність реальних практичних рекомендацій або запровадження результатів дослідження у практику, загальну та професійну грамотність, відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням, різноманітність та научність методів дослідження у рамках обраної теми, вміння використовувати науковий термінологічний апарат, врахування альтернативних підходів до вирішення визначених проблем, культуру письмового викладу та усного виступу, а також загальний рівень оформлення роботи. Усі ці показники стали визначальними для виведення загальної оцінки робіт.

На думку членів екзаменаційної комісії, усі випускники під час захисту своїх наукових робіт продемонстрували високий рівень вмінь та навичок дослідницької роботи за обраним фахом і отримали високі бали.

Факультет природничих наук вітає випускників з успішним захистом магістерських робіт та  бажає випускникам магістратури успішної реалізації своїх планів в майбутній професії!

За інформацією факультету природничих наук

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019