Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося планове засідання вченої ради.

На порядку денному розглядалося два основних питання:

  • про результати наукової діяльності університету в 2016 році та завдання на 2017 рік;
  • про підсумки фінансово-економічної діяльності університету в 2016 р.

З доповіддю про результати наукової діяльності університету в 2016 році та завдання на 2017 рік виступила О.М. Клімочкіна. Заслухавши й обговоривши звіт проректора з науково-педагогічної роботи, вчена рада відзначає, що в 2016 р. діяльність науково-педагогічного колективу була спрямована на відновлення науково-дослідної бази університету, покращення якісного кадрового складу, інтеграцію наукових досліджень та освітньої діяльності.

Під керівництвом учених університету захищено 3 докторських і 15 кандидатських дисертацій. У 3 спеціалізованих учених радах захищено 8 докторських і 18 кандидатських дисертацій.

В університеті проведено 7 міжнародних, 17 всеукраїнських та 19 регіональних конференцій. На базі відокремлених структурних підрозділів організовано та проведено 11 наукових заходів (ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці», ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»).

Традиційно в університеті проводився І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 4 студенти стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 1 студент – переможець II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. Крім того, 9 студентів університету стали переможцями інших конкурсів (Міжнародного конкурсу «Мій рідний край», ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, відкритого конкурсу студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія», Обласного конкурсу молодих літераторів Луганщини – 2015).

Разом з тим учена рада відзначає, що в організації наукової роботи університету є певні труднощі та недоліки.

З доповіддю про підсумки фінансово-економічної діяльності університету в 2016 р. виступив О.І, Бабічев. Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, вчена рада відзначає, що фінансово-економічна діяльність університету в 2016 році проводилася за рахунок коштів державного бюджету як загального, так і спеціального фондів.

Кошти загального фонду державного бюджету університету використано на заробітну плата та нарахування стипендій, комунальні потреби, видатки на утримання на повному державному забезпеченні дітей-сиріт, придбання навчальних матеріалів та обладнання, виплату одноразової грошової допомоги випускникам університету.

Кошти, отримані за рахунок надання платних послуг та інших джерел власних надходжень використано на виплату заробітної плати з нарахуванням, капітальний ремонт, придбання обладнання для навчального процесу, комунальні послуги та утримання університету.

Певну частину коштів використано на придбання матеріалів для забезпечення навчального процесу, службові відрядження та виплату допомоги на оздоровлення й надання матеріальної допомоги.

Серед різного були затверджені теми кандидатських дисертацій, звіти-самоаналізи Відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» щодо акредитації діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти, рекомендовано до друку збірки наукових праць за матеріалами XIV Міжрегіональної наукової конференції «Актуальні питання біології та медицини» та колективної монографії «Від студентських ініціатив – до активного громадянина-патріота», ухвалено розширити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до другого (магістерського) рівня зі спеціальності 091 «Біологія» з ліцензованим обсягом 70 осіб.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019