Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Комплексний екзамен

У навчально-науковому інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму відбувся комплексний екзамен.

Комплексний екзамен проводиться після закінчення підготовки на певному освітньо-кваліфікаційному рівні з метою оцінки рівня знань та фактичної підготовленості до роботи за фахом. Це дозволяє перевірити рівень підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності та переконатися в якості освіті, отриманої в навчальному закладі.

23−24 січня відбувся комплексний екзамен з фаху та захист магістерських досліджень серед студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Туризмознавство».

До складу екзаменаційної комісії увійшли: завідувач кафедри туризму, готельної і ресторанної справи, доктор педагогічних наук В.С. Курило, проректор з науково-педагогічної роботи О.С. Меняйленко, директор ННІТОТТ В.Ф. Дрель, т.в.о. завідувача  кафедри туризму, готельної і ресторанної справи С.О. Бадер, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Ю.В. Безрученков, кандидат педагогічних наук, доцент А.В. Гуцол. На початку екзамену голова комісії В.С. Курило привітав студентів та побажав наснаги й перемог у подальшій професійній діяльності.

Магістранти засвідчили високий рівень знань з фаху, поділились цікавими ідеями в межах власних магістерських досліджень. Найбільше зацікавлення визвали такі теми: «Удосконалення корпоративної культури на підприємствах індустрії гостинності (на прикладі контактних служб готелю Fame Residence Lara & Spa*», Туреччина) − Г. Савченко, «Екскурсійні послуги як засіб підвищення ефективності діяльності туристичних підприємств на внутрішньому туристичному ринку країни на прикладі туристичного агентства «Поїхали з нами» − Н. Сердюк. Всі доповіді визвали жваву дискусію. Комісією було відзначено доповіді Ганни Савченко та Наталії Сердюк як найкращі.

ЛНУ імені Тараса Шевченка є еталоном якості української освіти, керуючись у своїй діяльності найкращими світовими й вітчизняними традиціями. Викладачі університету вітають випускників, для яких навчання в університеті є запорукою майбутніх професійних звершень.

За інформацією С.О. Бадер

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019