Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

На ІФМІТі пройшли державні іспити

На ІФМІТі пройшли державні іспити, які здавали магістранти спеціальностей «Комп’ютерні системи та мережі» та «Фізика наносистем».

Це – майбутні фахівці в галузі дослідження і розробки методів і принципів побудови комп’ютерних систем різного призначення. Випускники спеціальності «Фізика наносистем» обрали для своєї майбутньої професії один із перспективних напрямків сучасної науки. Тепер, отримавши гарні знання, вони зможуть на практиці займатися проблемами вивчення та використання властивостей речовини на атомарному рівні.

Інститут фізики, математики та інформаційних технологій приймав іспити у Кремінній. Державна атестація проходила у два етапи. Перший (24 січня) – державний іспит, другий етап (26 січня) – публічний захист магістерських робіт.

Керівництво інституту відзначає дуже хорошу підготовку випускників. Так, студенти підтвердили свою готовність до професії на «добре» і «відмінно». А ті, хто в силу об’єктивних обставин не змогли приїхати, здавали по Скайпу.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019