Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Особливості нарахування соціальних стипендій

Особливості стипендіального забезпечення в 2017 році є хвилюючою темою як для студентів, так і для їх батьків.

Економічні стимули в навчальному процесі дозволяють покращити якість освіти, створюючи передумови для ефективного розвитку наукового потенціалу держави.

Нещодавно Кабінетом Міністрів України було затверджено постанови, які впроваджують новий алгоритм нарахування стипендій, який має стимулювати до здобуття якісних знань, що гарантуватимуть молоді успіх у професійному та кар’єрному зростанні.

Урядом удосконалено порядок надання соціальних стипендій деяким категоріям студентів, а також встановлено, що академічні стипендії призначаються згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі навчальних досягнень студента протягом останнього навчального семестру по кожному факультету, курсу, спеціальності.

Про зміни та особливості нарахування соціальних стипендій розповіла завідувач сектора студентської соціальної служби О.Г. Дорогавцева.

 • Студенти яких категорій можуть отримувати соціальну стипендію?
 • Особливості нарахування та виплати академічних та соціальних стипендій регламентуються наступними постановами Кабінету Міністрів України: «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» № 1045 та «Деякі питання стипендіального забезпечення» № 1050. Згідно з документами, право на соціальні стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні та не перебувають в академічній відпустці. Уряд буде виплачувати соціальні стипендії таким категоріям студентів:
 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
 • особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • шахтарям, які мають стаж підземної роботи не менше трьох років;
 • особам, батьки яких є шахтарями, які мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • особам, які визнані учасниками бойових дій та їх дітям;
 • дітям, один з батьків яких загинула (пропав безвісти) в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів;
 • дітям, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту;
 • дітям, які є внутрішньо переміщеними особами.

Соціальна стипендія призначається студентам до закінчення ними навчання у відповідному вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

 • Де і як оформити виплату соціальних стипендій?
 • Для отримання соціальної стипендії студентам необхідно звернутися до деканату/директорату структурного підрозділу, в якому вони навчаються, з відповідною заявою.

Крім того, студенти додатково подають такі документи:

 • діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – копію рішення органу опіки та піклування про надання відповідного статусу або витяг з обліково-статистичної картки дитини; копію свідоцтва про смерть батьків;
 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідного зразка;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше трьох років та особи, батьки яких є шахтарями, які мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи – довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи, акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, копію медико-соціальної експертизи, копію свідоцтва про смерть батька (матері);
 • особи, визнані учасниками бойових дій – копію відповідного посвідчення встановленого зразка, довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів – копію свідоцтва про смерть батька (матері, документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти)одного з батьків, копію довідки медико-соціальної експертизи;
 • діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту – копію про смерть батька (матері), копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого ветерана війни, довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
 • діти, які є внутрішньо переміщеними особами – копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
 • Який розмір соціальної стипендії?
 • Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі:
 • студентам ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 750 грн;
 • студентам ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 1000 грн;
 • студентам ВНЗ І- ІV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – 2000 грн.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка залишається еталоном якості української освіти та успішно здійснює освітньо-дослідну та навчально-виховну діяльність, керуючись найкращими світовими й вітчизняними традиціями, сучасними принципами й новітніми тенденціями розвитку сфери освітніх послуг.

Новий алгоритм нарахування стипендій дозволить покращити знання студентів та стане гарантією якісної підготовки висококваліфікованих фахівців.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019