Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Міжрегіональна наукова конференція

У Кремінній, на базі Навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту, відбулася Міжрегіональна наукова конференція.

XІV Міжрегіональна наукова конференція «Актуальні питання біології та медицини» проходила 22 – 23 грудня і була організована кафедрою анатомії, фізіології людини та тварин і кафедрою фізичної реабілітації та здоров’я людини.

Учасники конференції представили актуальні наукові досягнення, теоретичні й практичні розробки у галузі біології та охорони здоров’я, презентували наукові школи, обговорили перспективи розвитку біологічної та медичної науки.

У конференції взяли участь представники вищих навчальних закладів і наукових установ України, Білорусії, Польщі, Грузії (Національний університет імені О. О. Богомольця (м. Київ), Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівський державний університет фізичної культури, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці), Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Національний фармацевтичний університет (м. Харків), Херсонський державний університет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Харківська медична академія післядипломної освіти, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України» (м. Харків), Sokhumi State University (Tbilisi, Georgia), Institute of Biology and Environmental Protection, Pomeranian University in Słupsk (Słupsk, Poland), УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» та ін.).

news_jun_2017_1

Результати конференції буде представлено у науковій збірці «Актуальні питання біології та медицини», яка буде розміщена на сайті кафедри анатомії, фізіології людини та тварин (http://anatomy.luguniv.edu.ua/ukr_sci.html).

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019