Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Захист дисертації

Сьогодні відбувся захист дисертації старшого викладача кафедри романо-германської філології.

Колектив факультету іноземних мов та кафедри романо-германської філології щиро вітає Біндас Олену Миколаївну, старшого викладача кафедри романо-германської філології з блискучим захистом кандидатської дисертації, що відбувся 29 грудня 2016 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У ході засідання заслуховувалися результати дослідження Біндас Олени Миколіївни «Професійна підготовка вчителів іноземних мов магістерського рівня в університетських коледжах педагогічної освіти Австрії» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Хомич Лідія Олексіївна, інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, заступник директора з наукової роботи; офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Огієнко Олена Іванівна, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, професор кафедри педагогіки; кандидат педагогічних наук, доцент Мартинюк Олена Володимирівна, Хмельницький національний університет, доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання.

У дисертації здійснено цілісний аналіз професійної підготовки вчителів іноземних мов магістерського рівня в університетських коледжах педагогічної освіти Австрії. Виявлено особливості становлення та розвитку магістратури у європейських країнах; впровадження освітньо-кваліфікаційних стандартів у вищі навчальні заклади Австрії; роль компетентнісного підходу при магістерській підготовці вчителів ІМ в Австрії та Європі. Визначено провідні напрями реформування структури педагогічної системи освіти в Австрійській республіці; проаналізовано зміст, форми і методи професійної підготовки вчителів ІМ в університетських коледжах педагогічної освіти Австрії; роль практичної підготовки вчителів ІМ магістерського рівня в австрійських навчальних закладах. Досліджено стан академічної мобільності у підготовці австрійських учителів ІМ у Європі. На основі порівняльного аналізу українського й австрійського досвіду підготовки вчителів ІМ магістерського рівня окреслені можливості використання новітніх зарубіжних ідей у системі неперервної педагогічної освіти України.

Колеги бажають успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професії й у майбутніх наукових пошуках! Нехай підґрунтям щасливого життя і плідної професійної діяльності буде лише міцне здоров’я та вдача, натхненна думка й щирі почуття, підтримка родини та колег! Зичимо подальших наукових здобутків та творчого натхнення. Ми пишаємось нашими співробітниками, які навіть у такий складний період знаходять час, сили та можливості завершувати дисертаційні дослідження та просувати українську науку вперед.

За інформацією
кафедри романо-германської філології

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019