Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося планове засідання вченої ради.

На порядку денному було розглянуто два основних питання:

  • про стан підготовки і виконання міжнародних науково-освітніх проектів університету;
  • про бюджет університету на 2017 фінансовий рік.

З доповіддю про стан підготовки і виконання міжнародних науково-освітніх проектів університету виступила І. В. Мигович. Заслухавши й обговоривши доповідь в. о. завідувача відділу міжнародних зв’язків, вчена рада зазначає, що реформування системи вищої освіти в Україні на сучасному етапі впливає на застосування університетами нових стратегій у сфері їх позиціонування.

Сприяння участі студентів та викладачів у міжнародних науково-освітніх проектах є можливим за умови наявності в університеті мережі відповідальних за міжнародну діяльність, які виконують не тільки функцію поширення інформації про міжнародні гранти та програми, а й за потреби можуть виступати в ролі проектного менеджера.

Протягом 2016 року відділом міжнародних зв’язків було представлено міжнародні освітні програми, серед яких можна виділити як найбільш фінансово спроможні такі:

  • програми Fulbright (навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра);
  • програми DAAD для навчання та науково-дослідної роботи у Німеччині;
  • програма студентського обміну UGRAD (надає можливість студентам бакалаврату денного відділення ВНЗ навчатися протягом одного академічного року в університетах США).

Окрім міжнародних програм, котрі фінансуються закордонними фондами та організаціями, існує низка програм, що діють за угодами з іноземними ВНЗ. Другий рік поспіль ЛНУ імені Тараса Шевченка є членом консорціуму університетів відповідно до Програми ERASMUS+ KA 1. Learning Mobility / Навчальна мобільність.

Незважаючи на досягнення, необхідне підвищення ефективності роботи щодо впровадження в ЛНУ імені Тараса Шевченка стратегії інтернаціоналізації за рахунок, зокрема, підтримки університетом міжнародних науково-освітніх проектів.

З доповіддю про бюджет університету на 2017 фінансовий рік виступила Т.Ф. Бережна. Заслухавши й обговоривши доповідь головного бухгалтера університету, вчена рада відзначає, що кошторисом доходів і видатків спеціального фонду на 2017 рік передбачено отримати доходи на рівні показників 2016 року.

news_des_2016_23_4_7

Пріоритетними напрямками видатків повинні бути такі статті витрат: заробітна плата викладачів і співробітників; оплата комунальних послуг;  видатки на відрядження; капітальний та поточний ремонт;       наукова робота та методичне забезпечення навчального процесу; придбання комп’ютерної, офісної техніки.

Передбачені витрати на матеріальну допомогу студентам-сиротам, фінансова допомогу ветеранам університету, профспілці викладачів та співробітників, видатки на охорону праці та організацію студентського самоврядування.

З конкурсними справами виступив проректор з науково-педагогічної роботи Д.В. Ужченко. Шляхом таємного голосування було обрано науковців на посади декану факультету природничих наук, завідувачів кафедр та професора кафедри політології та правознавства.

Серед різного були затверджені анотовані звіти науково-дослідних робіт, теми кандидатських дисертацій та рекомендовані до друку монографію й навчально-методичний посібник.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019