Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

Сьогодні у ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулось планове засідання вченої ради.

На порядку денному було розглянуто два основних питання:

  • про особливості роботи коледжів університету з національно-патріотичного виховання студентства в сучасних умовах;
  • про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті.

news_novem_2016_21_3

З доповіддю про особливості роботи коледжів університету з національно-патріотичного виховання студентства в сучасних умовах виступила І.С. Котєнєва. Заслухавши й обговоривши доповідь голови комісії з соціально-гуманітарної роботи, вчена рада відзначає, що коледжі університету проводять значну роботу з національно-патріотичного виховання студентської молоді, обґрунтовану сучасними державними документами, програмами й положеннями університету. Система заходів спрямована на виховання поваги й любові до історії, культури та звичаїв українського народу, формування громадянської позиції, патріотизму, національної причетності, вивчення й популяризацію української мови та надбань українського народу в студентському середовищі.

Проведений аналіз стану національно-патріотичного виховання у коледжах університету дозволяє констатувати, що ця робота проводиться на достатньому рівні і відбивається зокрема в соціально-гуманітарній роботі. Запроваджено низку різноманітних заходів, які відповідають сучасним умовам діяльності коледжів та формам навчання студентів. Разом з тим, в організації та змісті соціально-гуманітарної роботи коледжів з національно-патріотичного виховання є певні проблеми, які потребують вирішення.

З доповіддю про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті виступив М.А. Семенов. Заслухавши й обговоривши доповідь завідувача навчально-методичного відділу, вчена рада зазначає, що Луганський національний університет імені Тараса Шевченка є багаторічним лідером в Україні та в регіоні з формування університетської системи управління якістю освіти. До початку конфлікту на Сході України в університеті було створено систему управління якістю освітнього процесу, яка була розроблена згідно з рекомендаціями Європейської асоціації університетів.

Стандарти забезпечення якості освіти встановлюють рамкові вимоги до розробки освітніх програм і організації навчального процесу, його ресурсного забезпечення, процесу формування цілей та змісту навчання, якості викладацького складу, практичної готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності, адаптації студентів першого року навчання, моніторингу якості вищої освіти, що сприятиме підвищенню її якості, забезпеченню конкурентоспроможності випускників та престижу університету в європейському освітньому просторі.

Незважаючи на умови вимушеної евакуації, вдалось зберегти такі елементи системи управління якістю освіти в університеті, як система перегляду змісту навчання, система перевірки виконання умов контрактів викладачів; переглянуто нормативні документи з організації навчального процесу, створено умови для проведення анкетування студентів тощо.

У зв’язку зі змінами в Законі України „Про вищу освіту” та новими вимогами до систем забезпечення якості, пов’язаними зі створенням та функціонуванням Національної агенції забезпечення якості вищої освіти необхідно відкоригувати стандарти забезпечення якості освіти.

З конкурсними справами виступив проректор з науково-педагогічної роботи Д.В. Ужченко. Шляхом таємного голосування було обрано науковців на посаду завідувачів кафедр та професора кафедри фізичної реабілітації та здоров’я людини.

Вченою радою університету були затверджені зміни в оформленні дипломів державного зразка, про які розповів проректор з науково-педагогічної роботи О.С. Меняйленко.

Серед різного були затверджені теми кандидатських дисертацій аспірантів ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019