Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 По захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» повідомляє про проведення виїзного засідання 20-22 грудня 2016 р. (м. Рубіжне, вул. Будівельників, 30 В, конференц-зала).

Порядок денний на 20 грудня 2016 р., початок засідання о 11.00:

 • Захист дисертації Єпіхіної Марини Анатоліївни „ Етнопедагогічні основи навчально-виховної роботи загальноосвітніх шкіл Східноукраїнського регіону (60-90-ті роки ХХ століття)” (дисертаціяавтореферат), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник:

 • Ваховський Леонід Цезаревич, д.пед.н., професор, директор Навчально-наукового інституту історії, міжнародних відносин та соціально-політичних наук (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офіційні опоненти:

 • Штефан Людмила Андріївна, д. пед. н., професор, в.о. завідувача кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди), відгук.
 • Стягунова Ольга Олександрівна, к.пед.н., завідувач відділу дошкільної освіти, доцент  кафедри дошкільної, початкової освіти та розвитку особистості (Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Слов’янськ), відгук.

Порядок денний 21 грудня 2016 р., початок засідання о 13.00:

 • Захист дисертації Місько Наталії Валентинівни „ Розвиток наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)” (дисертаціяавтореферат), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

Науковий керівник:

 • Хриков Євген Миколайович, д.п.н., професор, завідувач кафедри державної служби, адміністрування та управління Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офіційні опоненти:

 • Харківська Алла Анатоліївна, д. пед. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна академія”, відгук.
 • Козлова Олена Григорівна, к.п.н., професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, відгук.

Порядок денний на 21 грудня 2016 р., початок засідання о 14.30:

 • Захист дисертації Сорокіна Ігора Ігоровича  „Формування соціальної компетентності підлітків із девіантною поведінкою у позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу” (дисертаціяавтореферат), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Науковий керівник:

 • Чернуха Надія Миколаївна, д. пед. н., професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

 • Тернопільська Валентина Іванівна, д.пед.н., професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, відгук.
 • Пліско Євген Юрійович, к.п.н., старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ), відгук.

Порядок денний на 22 грудня 2016 р., початок засідання о 8.30:

Захист дисертації  Ульянової  Вікторії Станіславівни  „Теоретичні і методичні засади адаптивного управління якістю музичної освіти у вищому педагогічному навчальному закладі” (дисертація, автореферат), поданої на здобуття наукового ступеня  доктора педагогічних наук за спеціальністю  13.00.06 – тeopiя i мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю.

Науковий консультант:

 • Єльникова Галина Василівна, д.п.н., завідувач кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків).

Офіційні опоненти:

 • Хриков Євген Миколаойвич, д.п.н., завідувач кафедри державної служби, адміністрування та управління соціальними закладами ДЗ „Луганський національний  університет імені Тараса  Шевченка” (м. Старобільськ), відгук.
 • Шарата Наталія Григорівна, д.п.н., проректор з науково-педагогічної і виховної роботи та підвищення кваліфікації, доцент кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету, відгук.
 • Кучай Тетяна Петрівна, д.п.н., професор кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету (м.Київ), відгук.

Порядок денний на 22 грудня 2016 р., початок засідання о 10.30:

 • Захист дисертації Мариківська Галина Анатоліївна „Формування мовленнєвої культури старшокласників у профорієнтаційних центрах вищих навчальних закладів” (дисертаціяавтореферат), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Науковий керівник:

 • Ткачова Наталія Олександрівна, д.п.н., професор кафедри загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Офіційні опоненти:

 • Михайличенко Олег Володимирович, д.п.н., професор,  завідувач кафедри всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, відгук.
 • Кирильчук Оксана Борисівна, к.п.н., професор, доцент кафедри романо-германської філології  Полтавського національного педагогічного  університету імені  В. Г. Короленка, відгук.
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019