Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” повідомляє про проведення виїзного засідання 20-21 грудня 2016 р. (Луганська. обл., м. Рубіжне, вул. Будівельників, 30-в), конференц-зала.

Порядок денний на 20 грудня 2016 р., початок засідання о 13.00:

 • Захист дисертації ПІСКУРСЬКОЇ Ганни Вікторівни „Формування професійної плюрилінгвальної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у вищому технічному навчальному закладі” (автореферат, дисертація), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник:

 • Кабанець Марина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” (м. Покровськ);

Офiцiйнi опоненти:

 • Вовк Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри англійської філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (відгук);
 • Чередніченко Галина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Національного університету харчових технологій (м. Київ) (відгук).
 • Захист дисертації Федорової Катерини Валеріївни „Формування професійно-етичних якостей майбутніх лікарів у виховному просторі вищого медичного навчального закладу” (автореферат, дисертація), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник:

 • Савченко Сергій Вікторович, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”;

Офiцiйнi опоненти:

 • Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології ПВНЗ „Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля” (відгук);
 • Лозинська Людмила Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (відгук).

Порядок денний 21 грудня 2016 р., початок засідання о 8.30:

 • Захист дисертації Особова Івана Павловича „Формування креативності у студентів гуманітарних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій” (автореферат, дисертація), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник:

 • Савченко Сергій Вікторович, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”;

Офiцiйнi опоненти:

 • Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ) (відгук);
 • Воротникова Ірина Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Київського університету імені Бориса Грінченка (відгук).
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019