Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

Сьогодні у ЛНУ відбулося планове засідання вченої ради.

На порядку денному було розглянуто два основних питання:

  • про готовність університету до роботи в осінньо-зимовий період;
  • про формування іміджу університету в сучасних умовах.

З доповіддю про готовність університету до роботи в осінньо-зимовий період виступив Д.Ю. Ковальов. Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з адміністративно-господарської роботи, вчена рада відзначає, що в університеті проводиться значна робота з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 навчального року, згідно з планом якої було виконано поточні ремонти навчальних аудиторій.

Завдяки участі у програмі фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку було отримано гранти на проведення капітального ремонту з термомодернізацією деяких навчальних корпусів та спортивної зали, а також заплановано встановити в котельні водяний економайзер, що дозволить зменшити витрати на опалення та зменшить рівень викидів димових газів в атмосферу.

За умови належного та вчасного виконання програми ДФРР буде створено умови для підвищення рівня комфорту в навчальних та житлових приміщеннях.

З доповіддю про формування іміджу університету в сучасних умовах виступили І.О. Лисенко та І.В. Мигович. Заслухавши й обговоривши доповіді начальника відділу маркетингу та в.о. завідувача відділу міжнародних зв’язків, вчена рада відзначає, що структурні підрозділи вцілому забезпечили задовільну організацію та виконання комплексу рекламно-профорієнтаційних заходів у 2015 – 2016 навчальному році.

Співробітниками відділу маркетингу проводиться робота щодо оновлення на офіційному сайті університету інформаційних матеріалів про структурні підрозділи, перспективи працевлаштування, можливості та бази практик, програми міжнародних обмінів, зміст і програми навчальних дисциплін.

Комплекс рекламно-профорієнтаційних заходів щодо підтримки позитивного іміджу університету на 2016 – 2017 н.р. був скорегований відповідно до завдань цього року з урахуванням зміщення акцентів та розісланий усім структурним підрозділам.

Разом з тим, ураховуючи суттєві досягнення в рекламно-профорієнтаційній роботі, було виокремлено низку проблем, які потребують подальшого вирішення.

Стратегічною метою розвитку університету є визнання в європейському і світовому освітньому просторі, активне партнерство та входження до міжнародних освітньо-наукових організацій.

У зв’язку з цим відділ міжнародних зв’язків ЛНУ спирався на численні дослідження з інтернаціоналізації вищої освіти та окремих ВНЗ. Імідж університету в цьому напрямі формувався шляхом участі студентів та науковців у міжнародних програмах та проектахзавдякиактивній роботі співробітників.

Це дозволило підписати угоди з Лодзьким університетом (Польща), Вищою школою туризму і екології в Сухій-Бескидській (Польща), Тбіліським державним університетом імені Іване Джавахішвілі (Грузія), що надає можливість студентам ЛНУ імені Тараса Шевченка пройти паралельне навчання в закордонному ВНЗ, серед яких Сілезький університет технологій.

Цього року відділом міжнародних зв’язків ЛНУ було розроблено буклети для іноземних абітурієнтів. Та ураховуючи досягнення, з виходом на міжнародні ринки співпраці неможливо реалізувати брендінг університету через відсутність міжнародно зорієнтованих рекламно-інформаційних матеріалів.

Також на засіданні вченої ради було затверджено комплекс рекламно-профорієнтаційних заходів щодо залучення абітурієнтів до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2016 – 2017 навчальний рік.

Серед різного розглядали питання про рекомендації до друку науково-фахових видань та збірників наукових праць, а також затверджено теми кандидатських дисертацій та пакети комплексних контрольних робіт.

news_okt_2016_28_1

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019