Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання Вченої Ради

30 вересня у ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося планове засідання Вченої Ради.

На порядку денному було розглянуто два основних питання:

  1. Про підсумки роботи екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій у 2015 – 2016 н. р. та особливості організації освітньої діяльності у 2016 – 2017 н. р.
  2. Про результати вступної кампанії 2016 р. та підготовку до її проведення у 2017 р.

news_sept_2016_30_3_1

На початку засідання нагрудним знаком «Відмінник освіти» була нагороджена В.М. Швирка, а також грамотами за значні успіхи в організації та вдосконаленні навчально-виховного процесу та особистий внесок у практичну підготовку учнів були відзначені викладачі та співробітники ЛНУ імені Тараса Шевченка.

news_sept_2016_30_3_2

З доповіддю про підсумки роботи екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій у 2015 – 2016 н. р. та особливості організації освітньої діяльності у 2016 – 2017 н. р. виступив Д.В. Ужченко. Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з  науково-педагогічної роботи, Вчена рада відзначає, що відповідно до графіків навчального процесу в 2015 – 2016 навчальному році проведено зимову й літню підсумкові атестації випускників. Директорати інститутів та деканати факультетів загалом витримали вимоги до оформлення необхідної документації для проведення підсумкової атестації та своєчасно і якісно підготували пакети документів для виготовлення дипломів.

news_sept_2016_30_3_6

З метою ефективної організації освітньої діяльності у 2016 – 2017 навчальному році проведено значну роботу. Відповідно до рекомендацій МОН України розроблено навчальні плани для всіх спеціальностей набору 2016 року денної та заочної форм навчання. Навчально-методичний відділ розробив методичні схеми використання новітніх технологій активної взаємодії викладачів і студентів у навчальному процесі.

Основною позитивною рисою наступного навчального року в організації навчального процесу має стати повне введення  в дію платформи „Електронний університет”, що дозволить стабілізувати розклад за допомогою широкого застосування онлайн-лекторію та вивести організацію віддаленого й стаціонарного навчання на якісно новий рівень.

Разом з тим на сьогодні в організації освітнього процесу залишаються проблеми, які вимагають оперативного вирішення: недостатня кількість місць у гуртожитках, що не дозволяє організувати в Старобільську заїзди студентів; нераціональний розклад навчальних занять; недостатнє використання кафедрами методів активної взаємодії викладачів і студентів; низька активність деяких викладачів на сайті дистанційного навчання.

З доповіддю про результати вступної кампанії 2016 р. та підготовку до її проведення у 2017 р виступили Я.І. Юрків, Н.Ю. Мацай та І.О. Лисенко.   Заслухавши й обговоривши доповіді відповідального секретаря приймальної комісії, керівника підготовчого відділення та освітнього центру „Донбас-Україна” та начальника відділу маркетингу, Вчена рада відзначає, що університет та його структурні підрозділи в цілому забезпечили задовільну організацію прийому та зарахування на всі освітні ступені й освітньо-кваліфікаційні рівні та форми навчання у 2016 році.

Приймальною комісією, підготовчим відділенням, відділом маркетингу, інститутами, факультетами, відокремленими підрозділами здійснено відповідну рекламно-профорієнтаційну роботу – здійснено виїзди до районних, міських та селищних рад, відділів освіти, навчальних закладів різних типів і рівнів Луганської і Донецької областей; здійснено рекламу університету через засоби масової інформації; створено консультаційний пункт університетського освітнього центру „Донбас-Україна” на базі відділу освіти Станично-Луганського району; проведено адресну рекламно-профорієнтаційну роботу з військовослужбовцями Луганського прикордонного загону, полку спеціального призначення та оперативно-тактичного угрупування.

Загальний обсяг прийому до університету з урахуванням усіх відокремлених підрозділів та рівнів склав 3505 осіб, що на 884 осіб більше по університету та його відокремлених підрозділах ніж минулого року.

Разом з тим було виокремлено низку чинників, які перешкоджали успішному проведенню вступної кампанії, серед яких нова система участі в конкурсному відборі та розподілу бюджетних місць, необґрунтованість наданих інститутами й факультетами пропозицій щодо обсягів державного замовлення, недостатня адресна профорієнтаційна робота з контингентом абітурієнтів та несвоєчасне затвердження положення щодо діяльності освітніх центрів „Донбас-Україна” при вищих навчальних закладах.

У цілому вступна кампанія 2016 року пройшла організовано; конфліктних та апеляційних ситуацій не виникало.

Також на засіданні виступили І.М. Карпенко та О.Л. Караман. Вони розповіли про особливості набору абітурієнтів на факультеті іноземних мов та в навчально-науковому інституті педагогіки і психології.

Проректор з науково-педагогічної роботи О.С. Меняйленко розповів про розробку платформи «Електронний університет» та перспективи її роботи.

З конкурсними справами виступив проректор з науково-педагогічної роботи Д.В. Ужченко. На посаду професора кафедри технологій виробництва та професійної освіти балотувався О.В. Чесноков. Кандидатура була обрана шляхом таємного голосування.

Серед різного розглядали питання атестації докторантів, роботу стипендіата Президента України Н.О. Самовілової, затвердження тем кандидатських дисертацій та рекомендації до друку збірників наукових праць.

news_sept_2016_30_3_10

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019