Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання ректорату

19 вересня в ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулось планове засідання ректорату.

На порядку денному стояло два основних питання:

  • Про стан і перспективи розвитку навчально-наукового інституту економіки та бізнесу.
  • Про роботу відділу маркетингу.

Заслухавши й обговоривши доповідь В.П. Хмеля про стан і перспективи розвитку навчально-наукового інституту економіки і бізнесу, ректорат відзначає, що за період 2014 – 2016 в інституті значно зменшився контингент студентів – з 1018 до 430. У 2016 році в інституті збільшився на 43 студенти  показник набору порівняно з попереднім роком.

news_sept_2016_16_2_1

Разом з тим, в інституті активно проводяться пошуки можливостей ефективної організації навчального процесу у сучасних умовах. Серед досягнень є підписання кафедрою фінансів, обліку та банківської справи договору з ПАТ КБ „ПриватБанк” на проходження студентами інституту практик в режимі он-лайн.

Незважаючи на складні умови, викладачі активно працюють як науковці. За останній рік в навчально-науковому інституті економіки та бізнесу захищено кандидатську дисертацію, отримано ґрант за програмою ЕРАЗМУС МУНДУС та наукову стипендію Центру американських студій при Львівському національному університеті ім. Івана Франка та Української асоціації зовнішньої політики за підтримки Посольства США в Україні для участі в ІІІ американознавчій мультидисциплінарній конференції, опубліковано п’ять монографій, один навчально-методичний посібник, 72 наукові статті.

Однак, слабким є інформативне представлення інституту економіки та бізнесу на сайті університету, недостатньо повно висвітлено навчальну, наукову, громадську діяльність, інформація оперативно не оновлюється.

З доповіддю про роботу відділу маркетингу виступив начальник відділу І.О. Лисенко. Ректорат відзначає, що в складних умовах евакуації та жорсткої конкуренції з іншими вишами освітній маркетинг є вирішальним детермінантом розвитку університету.

news_sept_2016_16_2_5_1

Інформаційна політика університету в 2015-2016 н.р. була спрямована на ознайомлення населення України та інших країн із освітніми послугами ЛНУ через засоби масової інформації та мережу Інтернет, розміщення інформації про ВНЗ інших ЗМІ та міжнародному каталозі-довіднику «Higheducations», розміщення інформації про ВНЗ у мережі Інтернет та закордоном.

Протягом 2015 – 2016 н.р. відділ маркетингу спільно із іншими структурними підрозділами організовував профорієнтаційні виїзди в Луганській та Донецькій областях, проводив роботу щодо підтримки сайту університету, організовував висвітлення діяльності університету в деяких регіональних та всеукраїнських ЗМІ, виготовляв рекламну продукцію. Співробітники відділу брали участь у ХХІ Міжнародній виставці „Сучасні заклади освіти – 2016”.

Разом з тим у роботі відділу існують суттєві недоліки і проблемні питання, що пов’язані об’єктивними й суб’єктивними причинами та потребують вирішення.

Протягом планового засідання ректорату були затверджені напрями та конкретні дії з підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів та відділу маркетингу.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019