Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання Вченої ради

26 грудня відбулося грудневе засідання Вченої ради ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Засідання Вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка пройшло в актовій залі Старобільського професійного ліцею. Порядок денний містив низку питань, серед яких: про хід виконання програм реалізації концепції стратегічного розвитку університету 2009-2015 рр.; про організацію профорієнтаційної та рекламної роботи в університеті у 2015 році.

Так, щодо стратегії розвитку заслухали декількох доповідачів, зокрема проректорів з науково-педагогічної роботи Сергія Савченка, Дмитра Ужченка, Олени Клімочкіної, Олександра Бабічева та інших. Отже, заслухавши та обговоривши виступи доповідачів, вчена рада відзначила, що протягом останніх п’ятьох років колектив університету плідно працював над реалізацією завдань Концепції стратегічного розвитку університету на 2009 – 2015 рр.

На жаль, реалізації всіх завдань Концепції стратегічного розвитку університету завадила складна ситуація на Сході України, окупація міста Луганська та захоплення розташованих у ньому базових приміщень університету. Сьогодні університет знаходиться в місті Старобільську, навчальний процес і функціонування всіх служб реалізується в умовах складного ресурсного забезпечення. Незважаючи на це колектив університету залишився вірним власній місії, особливого значення набув європейський вибір університету, його прагнення приєднатися до світового освітнього простору.

У сфері управлінської діяльності, починаючи з 2009 р., в університеті створено власну систему управління якістю освітньої діяльності, здійснено необхідні організаційні та кадрові заходи.

Протягом 2009 – 2014 років наукова діяльність університету була спрямована на реалізацію Програми розвитку науки в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. Відповідно до завдань програми: практично всі кафедри за останні чотири роки визначилися з науковою тематикою та зареєстрували її в УкрІНТЕІ; у 2012 році вчені університету за результатами досліджень отримали 20 патентів на корисну модель; відкрито Центр природничих наук та інше. Деякі завдання Програми не було виконано у зв’язку з фінансовою кризою в країні.

Відповідно до сформульованої стратегічної мети та поставлених основних завдань у галузі освітньої діяльності університету на 2010 – 2014 рр. було реалізовано низку важливих кроків: систему організації та зміст освіти в університеті наближено до європейських стандартів; упроваджено основні елементи системи ЕКТС, зокрема в частині прозорості й модернізації навчального процесу та інше.

Разом з тим у галузі освітньої діяльності залишилися нерозв’язаними такі проблеми: недостатній рівень мобільність студентів та стажування викладачів у провідних світових університетах; недостатня частка дисциплін, які викладають англійською мовою.

У соціально-гуманітарній галузі зусилля колективу університету було спрямовано на сприяння розвитку в студентів почуття патріотизму, шанобливого ставлення до українських культурно-історичних цінностей та інше.

Отже, вчена рада констатує, що основні завдання Концепції стратегічного розвитку університету на 2009 – 2015 рр. виконано на 80 – 85 %.

Виходячи із зазначеного, вчена рада затвердила виконання Програм реалізації концепції стратегічного розвитку університету визначити таким, що є завершеним з позитивним результатом.

Про організацію профорієнтаційної та рекламної роботи в університеті у 2015 р. заслухали й обговорили доповідь начальника відділу маркетингу Ігоря Лисенка. Він представив «Комплекс рекламно-профорієнтаційних заходів щодо залучення абітурієнтів до ЛНУ на 2014-2015 навчальний рік у рамках програми підтримки позитивного іміджу навчального закладу». Учена рада затвердила Комплекс.

Проректор з науково-педагогічної роботи Дмитро Ужченко представив конкурсні справи. Так, на посади завідувачів кафедр обрали доцента Олену Отравенко (кафедра теорії і методики фізичного виховання) та доцента Олену Павлюк (кафедра олімпійського та професійного спорту).

Учений секретар Олена Караман представила список осіб, які балотувалися щодо присвоєння вчених звань. Отже, за результатами таємного голосування вчене звання професора присвоєно доктору економічних наук Андрію Колосову (кафедра менеджменту), доктору педагогічних наук Олені Караман (кафедра соцпедагогіки). Учене звання доцента присвоєно кандидату філ.наук Дмитру Сорочан (кафедра маркетингу), кандидату пед.наук Світлані Перовій (кафедра теорії та практики перекладу), кандидату пед.наук Юрію Полулященку (кафедра олімпійського та професійного спорту) та кандидату економічних наук Наталії Рязановій (кафедра фінансів, обліку та банківської справи).

Серед різного розглянули питання наукової роботи. Зокрема, про затвердження анотованого звіту науково-дослідної роботи (науковий керівник – Олена Отравенко), про рекомендацію до друку матеріалів наукової конференції, про рекомендацію до друку «Вісника Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (біологічні науки, медичні науки), про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника, про затвердження тем кандидатських дисертацій.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019