Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Інтеграція України в європейське співтовариство потребує суттєвого піднесення ролі та значення національного інтелектуального капіталу, активізації процесів входження держави в міжнародні структури, які регулюють відносини інтелектуальної власності, що, у свою чергу, є основним чинником забезпечення конкурентоспроможності держави.

У руслі окреслених процесів набуває актуальності проблема захисту прав інтелектуальної власності. Сьогодні, звертаючись до   вчених, хочеться нагадати їм про необхідність реєстрації прав інтелектуальної власності. Коли   науковці з різних причин  (необізнаність, небажання проходити процедуру реєстрації) нехтують захистом  авторського права, то це може призвести до негативних наслідків, а саме до незаконного привласнення їхніх наукових результатів недобросовісними дослідниками. Таким чином, створюється підґрунтя для розповсюдження такого негативного явища як  плагіат.

Шановні вчені, звертаємося до вас з проханням не ігнорувати захист результатів своїх наукових досліджень і реєструвати авторські права. Всю необхідну інформацію щодо процедури і механізму державної реєстрації  ви можете знайти на офіційному веб-порталі Державної служби інтелектуальної власності України  (http://sips.gov.ua).

 

Відділ аспірантури

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019