Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Учёный совет ИПП

Сегодня в учебно-научном институте педагогики и психологии состоялось первое в этом учебном году заседание учёного совета.

На порядку денному стояли питання:

 1. Про підсумки роботи ІПП у 2015–2016 н.р. та завдання на 2016–2017 н.р.
 2. Про результати прийому до Інституту у 2016 році.
 3. Про внесення змін до складу вченої ради Інституту.
 4. Про проведення Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій у жовтні 2016 року.
 5. Про організацію поселення студентів 1 курсу до гуртожитку.
 6. Різне.

З доповіддю «Про підсумки роботи ІПП у 2015–2016 н.р. та завдання на 2016–2017 н.р.» виступила голова вченої ради інституту Караман О. Л. Вона ретельно зупинилася на досягненнях інституту в 2015-2016 н.р. та перспективах його розвитку в 2016-2017 роках за основними напрямами роботи:

 • Кадрова політика,
 • Формування контингенту,
 • Наукова робота,
 • Навчально-методична робота,
 • Соціально-гуманітарна робота.

Так, за минулий навчальний рік в інституті покращилися показники кадрового складу: було захищено 1 кандидатську дисертацію (Безбородих С. М., кафедра дошкільної та початкової освіти); присвоєно вчене звання професора 1 викладачу (Кизилова В. В.), вчене звання доцента 4 викладачам (Бадер С. О., Сьомкіна І. С., Тунтуєва С. В., Махукова Т. В.).

Щодо формування і збереження контингенту, то воно відбувалося шляхом відновлення втраченого контингенту на 3 і 4 курсах та організації стаціонарного навчання студентів на 1 курсі; максимального використання всіх можливостей рекламно-профорієнтаційної роботи для залучення абітурієнтів до вступу в Інститут: робота в дошкільних, загальноосвітніх закладах Луганської і Донецької областей; різнопрофільних державних і недержавних органах, установах і організаціях; серед службового персоналу СІЗО; військовослужбовців прикордонного загону, полку спеціального призначення, Луганського оперативно-тактичного угрупування тощо

Результатом такої роботи став кращий набір до інституту в університеті.

Велику роль у наборі до інституту  зіграла командна робота всіх кафедр інституту та студентів підчас самої вступної кампанії, яка здійснювалася щодня протягом всього літа.

Щодо ефективності наукової роботи в ІПП, то в 2016 році було:

 • ліцензовано аспірантуру з трьох спеціальностей 011 Науки про освіту, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 231 Соціальна робота;
 • організовано й проведено науково-практичні конференції різного рівня:
 • Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти та індикатори» (м. Старобільськ, кафедри ІПП);
 • Регіональна студентська науково-практична конференція «Зміст та особливості соціально-педагогічної діяльності в сучасних умовах»;
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття»;
 • VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова й література у проекції різних наукових парадигм»;
  • видано 2 номери наукового журналу «Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка», збірник наукових праць «Науковий пошук молодих дослідників», «Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття», «Мова й література у проекції різних наукових парадигм», «Методична скарбничка педагога»;
  • опубліковано 123 наукові статті студентів;
  • студенти ІПП посіли 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з корекційної та соціальної педагогіки (Оселедько Б., м. Київ, квітень 2016 р.) та в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка» (Напуда К., м. Запоріжжя, квітень 2016 р.);
  • Караман О. Л., Тунтуєва С. В. завоювали золоту медаль на Сьомій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016» за представлений проект «Соціально-педагогічна робота з сім’ями з дітьми, що знаходяться в складних життєвих обставинах внаслідок військового конфлікту на Сході України (На прикладі Луганського обласного відділення Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко»)».

Щодо розвитку навчально-методичної роботи в Інституті педагогіки і психології відповідно до нових вимог організації освітнього процесу в університеті:

 • розроблено навчальні плани та навчально-методичне забезпечення всіх навчальних дисциплін відповідно до «Тимчасового положення про організацію навчального процесу за поєднаними формами навчання з використанням технологій дистанційного навчання в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка»;
 • розроблено компʼютерні тести для проведення державних і вступних екзаменів на базі «віртуального університету» в українському сегменті кіберпростору;
 • ведеться робота щодо поповнення репозиторію університету навчально-методичними посібниками, виданими викладачами Інституту;
 • пройдено процедуру акредитації спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Корекційна освіта» тощо.

Щодо організації соціально-гуманітарної роботи в Інституті педагогіки і психології, то основними напрямами соціально-гуманітарної роботи ІПП у 2015–2016 н.р. стали:

 1. Національно-патріотичне виховання студентської молоді.
 2. Збереження й розвиток корпоративної культури.
 3. Сприяння розвитку всебічно розвиненого, інтелігентного, соціально активного громадянина.
 4. Психологічна підтримка та адаптація студентів щодо навчання в умовах тимчасової окупації та віддаленого доступу.
 5. Сприяння безперешкодному доступу студентів з обмеженими можливостями до якісного навчання, побуту, дозвілля, всебічно гармонійного розвитку.
 6. Розвиток системи студентського самоврядування.
 7. Створення належних умов для адаптації випускників університету до сучасного ринку праці та стимулювання мотивації до трудової діяльності.

Також було обговорено й затверджено план роботи вченої ради інституту та плани роботи кафедр на 2016-2017 н.р. з урахуванням плану роботи вченої ради університету.

З інших питань порядку денного виступили Пушко В. Ф. з інформацією про проведення Дня знань та організацію поселення студентів 1 курсу до гуртожитку та Цалапова О. М. про організацію навчального процесу в новому навчальному році.

За інформацією ІПП

© Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2007-2021