Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ (Специализированный совет К 29.053.06)

Спеціалізована вчена рада К 29.053.06 по захисту кандидатських дисертацій з історичних наук при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» повідомляє про проведення виїзного засідання 30 вересня 2016 р. на у Центральному державному архіві зарубіжної україніки (03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 3, читацький зал).

Порядок денний на 30 вересня 2016 р., початок засідання о 10.30:

  • Захист дисертації Пилипенко Вікторії Вікторівни «Політика СРСР щодо Ірану, 1972 – 1989 рр.», поданою на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук  за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія (дисертація, автореферат).

Науковий керівник – Набока Олександр Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин (Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»)

Офіційний опонент – Пронь Сергій Вікторович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (Миколаївська філія Київського національного університету культури та мистецтв), отзыв

Офіційний опонент – Священко Зінаїда Василівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри загальної історії (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), отзыв

© Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2007-2021