Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет іноземних мов

Факультет іноземних мов більше 20 років здійснює підготовку філологів.

Підготовка спеціалістів з філології почалась у 1960-х роках у рамках історико-філологічного факультету, на базі якого у 1992 році було створено структурний підрозділ «факультет іноземних мов». Першими іноземними мовами, які вивчались на факультеті, були російська, англійська, німецька та французька.

Із вересня 2015 року факультет здійснює свою освітню діяльність на базі Полтавського університету економіки і торгівлі, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 3.

Наразі, факультет іноземних мов має широкий контингент студентів та здійснює підготовку фахівців за ступенем «Бакалавр» за наступними спеціальностями: середня освіта: мова і література (англійська); мова і література (французька та англійська); мова і література (німецька та англійська); мова і література (іспанська та англійська); мова і література (російська та англійська); філологія: мова і література (китайська та англійська); мова і література (японська та англійська); мова і література (англійська та арабська). Також студенти мають можливість навчатися за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Якість освітнього процесу забезпечується поєднанням очного та електронного навчання, що відкриває нові можливості і студентам, і викладачам.

На даний момент проводиться активна робота по залученню іноземців до навчання на факультеті іноземних мов. Однією із передумов переїзду підрозділу в м. Полтава була необхідність створити умови для комфортної та повноцінної роботи і навчання студентів-українців та студентів-іноземців.

Факультет іноземних мов пишається своїми випускниками, серед яких професіонали, видатні та поважні особи. До колишніх студентів підрозділу з гордістю можна віднести декана ФІМ, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки, почесного професора Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Карпенка Івана Михайловича. Також, випускниками ФІМ є доктор філологічних наук,  Зайцева І.П., доктор філологічних наук, доцент, Юган Н.Л.

Студенти факультету іноземних мов мають широкі можливості для самореалізації у творчому та науковому житті підрозділу. Серед визначних наукових подій навчального року є проведення разом з викладачами Ланьчжоуського політехнічного університету першого інтернет-семінару «МОВА. ЛІТЕРАТУРА. ІСТОРІЯ. КУЛЬТУРА. ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ВИКЛАДАННЯ». Окрім цього, у 2016 р. відбулися міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів „Україна-Китай: Діалог культур.  Актуальні проблеми сучасного китаєзнавства”, міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів „Сучасні тенденції сходознавства”.

У березні 2016 р. на базі Херсонського державного університету була проведена підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Романо-германські мови і літератури». Студентка IV курсу спеціальності «Іспанська та англійська мова» Груненко Дар’я посіла призове ІІІ місце, презентувавши наукову роботу на тему: «Особливості використання евфемізмів в сучасному політичному дискурсі».

Після завершення навчання випускники факультету мають широкі можливості для працевлаштування: загальноосвітні навчальні заклади, гімназії, ліцеї, коледжі, торгові палати, видавництва, засоби масової інформації, туристичні агенції, спільні підприємства та інші установи міжнародної орієнтації.

Прес-центр ЛНУ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019