Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ІЕБ запрошує…

Інститут економіки та бізнесу продовжує підготовку до нового навчального року.

Історія розвитку структурного підрозділу починається з 2001 року, коли на базі Фізико-математичного факультету був створений Інститут економіки та бізнесу.

На базі інституту було відкрито дев’ять нових спеціальностей та п’ять спеціалізацій, що стало основою для відкриття двох нових підрозділів: Інституту інформаційних технологій та Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму.

Для підготовки фахівців було сформовано професорсько-викладацький склад кафедр, до якого увійшли штатні науково-педагогічні працівники, доктори наук, кандидати наук, старші викладачі та асистенти. Незабаром було створено філіал Інституту економіки промисловості НАН України, який працює над темою «Управління розвитком старопромислових регіонів України в умовах виходу з трансформаційної кризи».

Наразі, Інститут економіки та бізнесу має широкий контингент студентів та здійснює підготовку фахівців за ступенем «Бакалавр» за наступними спеціальностями: «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Менеджмент» та «Професійна освіта». Також студенти мають можливість навчатися за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та магістра. Якість освітнього процесу забезпечується поєднанням очного та електронного навчання, що відкриває нові можливості і студентам, і викладачам.

Після завершення навчання випускники Інституту економіки та бізнесу мають широкі можливості для працевлаштування: вищі навчальні заклади, аудиторські організації, відділи Національного банку України та комерційних банків, ринок фінансових послуг, правоохоронні органи, страхові організації,  економічні відділи підприємств, підприємства різних форм власності, державні установи (Державна податкова інспекція, управління економіки державних адміністрацій, фінансові управління місцевих органів влади, управління Державного казначейства, управління Пенсійного фонду).

Серед випускників інституту є Полькин Костянтин, співробітник Національного антикорупційного бюро. Він, як і його товариші, завжди з любов’ю згадує студентські роки. «Справжнім дороговказом у моєму житті став Інститут економіки та бізнесу. Наполеглива праця викладачів, увага до кожного студента та потужний науковий потенціал дають можливість для самореалізації та кар’єрного росту кожного, хто поєднав своє життя з цим інститутом», – зазначив Костянтин.

news_jule_16_7

Кшевінський Олександр свого часу також отримав освіту в Інституті економіки та бізнесу ЛНУ імені Тараса Шевченка. За його словами, це стало підґрунтям для подальших життєвих успіхів та професійного вдосконалення.

Сьогодні викладачі інституту активно ведуть профорієнтаційну роботу з метою підвищення обізнаності абітурієнтів про особливості навчання в структурному підрозділі. Керуючись найкращими світовими й вітчизняними традиціями, сучасними принципами й новітніми тенденціями розвитку сфери освітніх послуг, Інститут економіки та бізнесу є важливою структурною частиною Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Прес-центр ЛНУ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019