Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Атестація студентів

Із 21 по 25 червня на факультеті природничих наук проходила атестація студентів денної та заочної форм навчання.

Атестація проходила для спеціальностей «Біологія», «Географія», «Хімія», «Лабораторна діагностика», «Лісове та садово-паркове господарство», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Комплексні екзамени з фахових дисциплін для студентів, які навчалися за ОКР бакалавра, проводились в письмовій та усній формі. Студенти, які навчалися за ОКР спеціаліста, проходили комп’ютерне тестування.

Головами атестаційних комісій було запрошено представників провідних вищих навчальних закладів України. Так, головою ЕК зі спеціальності «Біологія» був Ігор Анатолійович Іонов, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри анатомії та фізіології людини імені проф. Я. Р. Синельникова Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; зі спеціальності «Географія» – Юрій Олександрович Кисельов, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва; зі спеціальностей «Лісове та садово-паркове господарство» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» – Тетяна Євгенівна Комісова, кандидат біологічних наук, професор кафедри анатомії та фізіології людини імені проф. Я. Р. Синельникова Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; зі спеціальності «Хімія» – Денис Олександрович Фільчуков, кандидат медичних наук, доцент кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пірогова; зі спеціальності «Лабораторна діагностика» – Яна Анатоліївна Ушко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

За результатами атестаційних екзаменів більшість студентів продемонстрували достатній рівень науково-теоретичної та методичної підготовки з основних фахових дисциплін. Найбільш високий рівень знань, глибокі та змістовні відповіді показали: Каталевська А., Сисоєва М., Фіткульова В., Чупра В., Щербіна К., Скиба Т, Пивоварова А. (спец. «Біологія»); Задєсєнцев О., Медяник Ю., Мовлян А., Павленко К., Погодіна А., Щербак Л. (спец. «Географія»); Іванова К., Сидоренко В., Стулова В., Титаренко В. (спец. «Екологія»); Каменюка С., Буракова Ю., Кузьменко О., Мацегора С., Пономаренко Є. (спец. «ЛСПГ»); Родіонова О., Стребкова Г., Бондар К., Антонова В. (спец. «Хімія»); Григорова Н., Козиревський О. (спец. «Лабораторна діагностика»).

Факультет природничих наук вітає випускників і бажає подальших успіхів!

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019