Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Угода про співробітництво

Угода про співробітництво об’єднала два вітчизняні вищі навчальні заклади, які носять ім’я Великого Кобзаря.

Керівництво ЛНУ уклало договір про співробітництво та організацію взаємовідносин у науково-дослідній та освітній сферах із Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

У науково-дослідній сфері сторони зобов’язалися співпрацювати при проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, обмінюватись інформацією та документацією з питань підготовки наукових кадрів, розвитку матеріально-технічної та наукової бази.

В освітній сфері сторони дійшли згоди здійснювати взаємовигідну співпрацю з питань підготовки та перепідготовки кваліфікованих кадрів, у тому числі:

  • здійснювати обмін нормативно-правовою документацією з питань освіти, інформацією про законодавчі та нормативні акти в галузі освіти,
  • сприяти академічній мобільності студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів та науковців з метою підвищення якості навчання та обміну досвідом у сфері організації навчального процесу.

Наразі факультет природничих наук активно співпрацює з діагностичною лабораторією ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За інформацією факультету
природничих наук

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019