Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Науково-практична конференція

Кілька місяців тому пройшла науково-практична конференція «Організація роботи з учнями, що мають низьку мотивацію до навчання».

Науково-практична конференція «Організація роботи з учнями, що мають низьку мотивацію до навчання» була проведена на базі Старобільського відділення ВП «Регіональний центр професійної освіти ЛНУ імені Тараса Шевченка».

Конференція проводилася за участю педагогів Інституту педагогіки та психології університету у квітні 2016 р.

Мотивація до навчання – одна із головних умов реалізації навчально- виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Під час підготовки до конференції був проведений моніторинг успішності учнів, діагностика рівнів та визначення типу мотивації до навчання учнів за курсами, анкетування серед учнів щодо потреб у навчанні.

Формування мотивації в учнів до навчально-пізнавальної діяльності є однією з головних проблем сучасної освіти. Мета заходу – організувати роботу педагогічного колективу, спрямувати її на забезпечення успішного засвоєння базового рівня освіти учнів, що мають низьку мотивацію, тому були розглянуті причини неуспішності, секрети мотивації до навчання та стимулювання пізнавальної діяльності учнівської молоді.  Були презентовані форми та методи організації роботи з учнями шляхом диференційного підходу, впровадження інтерактивних технологій в навчально-виробничий процес.

Створення розвивального простору, в якому організація навчально–пізнавальної, науково-дослідницької діяльності учнів здійснюється з урахуванням психологічних настанов щодо формування мотиваційної сфери можлива за умови плідної співпраці педагогів зі спеціалістами психологічної служби. В рамках заходу був в проведений тренінг «Як вчити вчитися».

За інформацією Старобільського відділення
РЦПО ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019