Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

«Англійська мова для університетів»

Британська Рада в Україні впроваджує проект «Англійська мова  для університетів».

Він має на меті допомогти підвищити рівень володіння англійською мовою та викладання фахових дисциплін англійською мовою в університетах України. В травні до участі в проекті було включено Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Вперше у рамках проекту на тренінг «Розробка змістовного модуля як компоненту навчальної програми з англійської мови професійного спрямування. Оцінювання та критерії. Тренінг 3» Британська Рада запросила Шехавцову Світлану Олександрівну, завідувача кафедри романо-германської філології факультету іноземних мов ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Тренінг проводився  25- 28 червня 2016 року.

Метою тренінгу було ознайомлення з напрацюваннями у проекті, аналіз, обговорення та редагування розроблених змістовних модулів для написання робочої навчальної програми з англійської мови професійного спрямування для студентів різних факультетів та спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Після вищезазначеного тренінгу учасники продовжуватимуть працювати у створених фокус-групах та проведуть семінари для своїх колег з метою оновлення змістовних модулів навчальних програм з урахуванням особливостей викладання англійської мови професійного спрямування у вищих навчальних закладах.

За інформацією
факультету іноземних мов

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019