Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Атестація випускників

На кафедрі технологій виробництва і професійної освіти пройшов комплекний екзамен із фаху, захист дипломних та магістерських робіт.

Атестація проходила із 21 по 23 червня. Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здавали комплексний екзамен з фаху і захищали дипломний проект. Спеціалісти захищали дипломний проект, а випускники магістратури – магістерську роботу.

Загалом до атестації випускників було допущено 101 студента спеціальностей «Технологічна освіта», «Професійна освіта. (Транспорт)», «Професійна освіта. (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)», «Професійна освіта. (Технологія виробів легкої промисловості)», «Професійна освіта. (Харчові технології)», «Професійна освіта. (Побутове обслуговування)» денної та заочної форм навчання.

В цілому випускники кафедри показали високий рівень підготовки. Усі отримали позитивні оцінки. Студенти спеціальності «Технологічна освіта» підготували до захисту презентації. Студенти спеціальності «Професійна освіта. (Технологія виробів легкої промисловості)» при захисті своїх дипломних проектів демонстрували змодельовані, сконструйовані і пошиті ними вироби.

Особливо слід відзначити ґрунтовне виконання і впевнений захист магістерських робіт випускниками – Кільмешкін Денис «Технологічна освіта», Капустян Яна «Професійна освіта. (Технологія виробів легкої промисловості)», Сироваткін Сергій «Професійна освіта. (Транспорт)», Попелнуха Валерій «Професійна освіта. (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)», Хромушина Ганна «Професійна освіта. (Харчові технології)».

Головами ЕК були запрошені провідні фахівці виробництв відповідних галузей, які також відзначили професійний рівень підготовки випускників кафедри.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019