Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Полевые практики

В Кременной в конце учебного года студенты факультета естественных наук проходили полевые практики.

Студенти І курсу спеціальності «Географія» проходили польові практики з геології, топографії, гідрології та метеорології, а студенти ІІ курсу – практики з геології, геоморфології, ландшафтознавства та ґрунтознавства.

Польові практики є невід’ємною складовою підготовки майбутніх фахівців-географів. Вони спрямовані на закріплення знань та формування професійних умінь і навичок спостереження, користування сучасними приладами, виконання замірів, документування, обробки та інтерпретації отриманих даних.

Студенти І курсу в ході практики з топографії вивчили будову і способи перевірки геодезичних приладів, освоїли методику бусольної, теодолітної зйомки та геометричного нівелювання місцевості, закріпили навички обробки та інтерпретації результатів зйомок (заповнення журналів зйомок, обчислення відомостей, виконали завдання за топографічною картою).

Під час польової практики з метеорології першокурсники відвідали метеостанцію в місті Сватове, де дізналися про особливості знімання показників з різних метеоприладів, ознайомились з програмою метеоспостережень та журналами реєстрації даних, самостійно зробили заміри та провели власні спостереження.

Як і в минулому році гідрологічними об’єктами, що вивчались під час практики з гідрології, стали річка Красна, озеро Підпесочне, окремі заболочені ділянки місцевості. Студенти здійснили необхідний обсяг гідрометричних робіт та гідрологічних спостережень, побудували профіль річки Красна. Скориставшись човном, виконали необхідні заміри на озері Підпесочному та побудували поперечний (за трьома створами) та продольний профілі.

Метою практики з геології на 1 курсі було вивчення мінералів, гірських порід, сучасних та давніх геологічних процесів, а також корисних копалин, що зустрічаються в околицях Кремінної. Студенти благополучно впорались з усіма завданнями, знайшли, визначили та описали 10 мінералів і 15 гірських порід. На основі спостережень було задокументовано геологічні процеси: фізичне та хімічне вивітрювання, геологічну діяльність постійних та тимчасових водних потоків, мікрокарстові процеси тощо. Встановлено, що найбільш поширеними корисними копалинами в районі практики є кам’яне вугілля, пісок, крейда, вапняк, лесовидний суглинок та інші.

Студенти 2 курсу під час практики з геології отримали навички опису геологічних розрізів, збирання та документування геологічних зразків. На породних відвалах шахти «Кремінська» було зібрано значну колекцію викопних рослин (понад 15 видів) і тварин (близько 10 видів). Знайдені студентами палеонтологічні решти було визначено за допомогою довідкових матеріалів. Застосування біостратиграфічного методу дозволило встановити вік гірських порід. Крім того, студенти навчилися складати карту четвертинних відкладів.

Геоморфологічні спостереження проводились як в самій Кремінній, так і значно північніше, поблизу с. Житловка. Було виконано геоморфологічний опис долини річки Красна, складено її поперечний профіль та геоморфологічну карту для окремої дільниці на правому схилі долини річки. Згідно з програмою практики з ґрунтознавства на тій же дільниці були проведені дослідження ґрунтового покриву, складено ґрунтову карту та ґрунтовий профіль правого схилу річки Красна. Для ключової дільниці було складено ландшафтну карту та ландшафтний профіль.

По завершенні польового етапу студентами було оформлено звіти, після чого відбувся їх захист.

За інформацією ФПН

© Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2007-2019