Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Участь у ІІ етапі програми розвитку

Команда ЛНУ імені Тараса Шевченка взяла участь у ІІ етапі Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України.

14-16 червня 2016 року команда Луганського національного університету імені Тараса Шевченка взяла участь у ІІ етапі («Академія змін») Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (м. Одеса). До делегації ЛНУ увійшли: Дмитро Ужченко – проректор з науково-педагогічної роботи, Олена Караман – директор Інституту педагогіки і психології, Микола Семенов – начальник відділу аналізу та перспективного розвитку університету; Ірина Недайнова – викладач іноземних мов, доцент, Анна Герасимова – студентка Інституту педагогіки і психології.

І етап («Центр розвитку») відбувався в березні 2016 року в м. Києві.

Організаторами програми стали Британська Рада в Україні, Фундація лідерства для вищої освіти (Сполучене Королівство), Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України.

Мета Програми – сприяння реформуванню сектора вищої освіти шляхом розвитку лідерського потенціалу університетів України.

Основним змістом Програми в межах ІІ етапу стало:

 • допомогти учасникам реалізувати стратегічно важливі ініціативи зі змін за допомогою креативності та командної роботи;
 • допомогти розширити спроможності до лідерства і змін серед людей, установ і в системі вищої освіти України загалом на довгострокову перспективу;
 • підтримувати творчу роботу у співпраці;
 • використовувати різні погляди та досвід;
 • дозволяти ризикувати в безпечному середовищі;
 • перейти від дивергентного до конвергентного мислення;
 • розробити програму реалізації проекту, над яким працює команда університету, – «Побудова європейського університету – лідера регіонального розвитку та освіти на сході України, активного учасника процесу сприяння зупиненню конфлікту».

Мета проекту: науково обґрунтувати, розробити та реалізувати стратегію розвитку Луганського національного університету імені Тараса Шевченка як лідера регіонального розвитку та освіти на сході України, активного учасника процесу сприяння зупиненню конфлікту.

Основними змістовними складниками (напрямами) діяльності університету в межах реалізації Проекту є ОСВІТА, НАУКА, СОЦІАЛЬНА МІСІЯ.

Провідними напрямами Програми реалізації Проекту командою університету було визначено:

 1. Розвиток мотивації в колективу студентів і викладачів університету щодо реалізації проекту.
 2. Вплив на регіон через інформаційні канали.
 3. Вплив на регіон через освітньо-наукову діяльність.
 4. Залучення внутрішніх і зовнішніх ресурсів до реалізації проекту.

Наступними кроками участі команди університету у Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України будуть: розробка стратегії розвитку Луганського національного університету імені Тараса Шевченка як лідера регіонального розвитку та освіти на сході України, активного учасника процесу сприяння зупиненню конфлікту; пошук партнера – ВНЗ Великої Британії – для обміну досвідом розбудови університету як європейського вишу та центру регіонального розвитку; участь у семінарі з моніторингу виконання Проекту (16.09.2016 р., м. Київ); участь у Конференції «Університет і лідерство» (12.10.2016 р., м. Київ).

Учасники Програми розвитку
лідерського потенціалу університетів України

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019