Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Екзамени та захист дипломних робіт

В Інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму пройшли державні кваліфікаційні екзамени та захист дипломних робіт.

9 та 10 червня 2016 р. студенти випускних курсів спеціальностей «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа» складали державні кваліфікаційні екзамени й захищали дипломні роботи. Результати державних екзаменів, свідчать про високий рівень теоретичної та практичної підготовки випускників кафедри.

Серед випускників бакалаврату слід відзначити роботи випускників спеціальності «Туризм» – О.О. Медведєва, А.О. Ткачук, К.В. Седнєва, С.М. Бєлова та А.Ю. Калініна. Зпоміж бакалаврів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» кращими роботами визнано – М.В. Агафонової, В.А. Селіної, М.А. Ольховської, В.В. Полєщук та А.Д. Степачової.

Дипломні роботи студентів п’ятого курсу були присвячені актуальним питанням, пов’язаним з організацією управління на туристичних підприємствах і в готельно-ресторанних закладах, організації маркетингової діяльності (в тому числі організації збутової, цінової, комунікаційної політик підприємства, вдосконаленню маркетингових комунікацій, маркетингової інформаційної системи та ін.), дослідженню сучасного стану та перспектив розвитку туристичної галузі та готельно-ресторанного бізнесу в Україні та в світі, проектуванню екскурсійних маршрутів і сучасних закладів готельно-ресторанного господарства.

Випускники кафедри за спеціальностями «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа» під час захистів своїх дипломних робіт довели, що вони можуть розв’язувати складні професійні завдання і проблеми, працювати з інформаційними джерелами, логічно та аргументовано викладати матеріал, використовувати наукові методи для аналізу проблем та обґрунтування рішень з предмету професійної діяльності, опановувати сучасні методи наукового дослідження, використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і рекомендацій з предмета дослідження. Найкращі роботи продемонстрували Куршук Ганна (спеціальність «Готельно-ресторанна справа») та Ковальова Маргарита (спеціальність «Туризм»).

Колектив кафедри туризму, готельної та ресторанної справи з упевненістю може стверджувати, що він задоволений результатами своєї праці і пишається випускниками кафедри!

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019