Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Захист магістерських робіт

У ЛНУ імені Тараса Шевченка розпочався захист магістерських робіт.

Дана процедура передбачає доповідь студента за змістом роботи, яка готується заздалегідь, а також відповідь на запитання, що стосуються змісту та форми магістерської роботи, які ставлять члени екзаменаційної комісії.

Наприкінці захисту роботи виступають науковий керівник та рецензент або відбувається оголошення змісту відгуку та рецензії.

За результатами захисту магістерської роботи ДЕК ухвалює рішення щодо оцінки роботи та її захисту, про присвоєння кваліфікації магістра з відповідної спеціальності і видачу диплома державного зразка.

Студенти ЛНУ імені Тараса Шевченка демонструють гарний рівень підготовки, достатній об’єм теоретичних знань та практичних умінь і навичок.

«Захист дипломних та магістерських робіт є важливим етапом у житті кожного студента, що знаменує закінчення навчання та здобуття диплома про освіту. Ми з задоволенням зустрілись з товаришами та викладачами й мали змогу висловити слова вдячності наставникам та педагогам», – відзначила студентка факультету української філології та соціальних комунікацій Кобзєва Дарꞌя.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019