Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

«Фізвосп» фінішує!

В Інституті фізичного виховання і спорту з 6 по 11 червня проходила державна атестація випускників.

Державна атестація випускників здійснювалась згідно розкладу, затвердженого наказом по Університету.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра студенти складали усний комплексний іспит зі спеціальностей: «Фізичне виховання», «Спорт», «Здоров’я людини».

Загалом, за ОКР бакалавра на денній та заочній формі навчання 84 студенти показали достатній рівень теоретичної та практичної підготовки.

За більш високим освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста студенти виконували комп’ютерні тестові завдання, в яких розглядалися питання теоретичної та практичної підготовки, що дозволило оцінити знання випускників. 44 студенти показали достатній рівень професійної підготовки спеціалістів.

За ОКР магістра  57 студентів захищали магістерські роботи за різними спеціальностями, а саме: «Фізичне виховання», «Спорт», «Здоров’я людини», «Фізична реабілітація», «Фітнес і рекреація». Особливо слід відзначити магістрантів, які захистили свої роботи на «відмінно»: Клименчуков О., Жабняк М., Вістяк І.(«Спорт»), Коміссарова Н., Гребенюк А., Шимко О., Береславський А.(«Фізичне виховання»), Бердников К., Щербініна В.(«Фізична реабілітація»), Отравенко О.(«Фітнес і рекреація»).

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019