Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Державна атестація

13 червня розпочалась державна атестація на факультеті української філології та соціальних комунікацій.

Державні іспити є традиційною формою перевірки теоретичних знань та практичних умінь студентів з метою встановлення фактичної відповідності засвоєних компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Загалом атестацію пройдуть студенти IV і V курсів та магістратури.

Під час атестації студенти IV курсу спеціальностей «Українська мова і література», «Українська мова і література. Мова і література (російська)»,  «Українська мова і література. Мова і література (англійська)» складатимуть комплексний екзамен з фахових дисциплін. А у студентів спеціальностей «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» і «Журналістика», окрім комплексного екзамену з фахових дисциплін, відбудеться і захист бакалаврських робіт.

Для студентів V курсу державна атестація передбачає комплексний екзамен з фахових дисциплін, екзамен зі спеціалізації та захист дипломних робіт.

Для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напрямів підготовки «Українська мова і література», «Журналістика», «Реклама», «Медіа-комунікації» передбачено захист магістерських робіт.

Після завершення  державних іспитів студенти ІV курсу планують вступати на більш високий освітньо-кваліфікаційний рівень.

Державна атестація на факультеті української філології та соціальних комунікацій триватиме до 16 червня.

За інформацією ФУФСК

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019