Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» повідомляє про проведення виїзного засідання 21-22 червня 2016 р. на базі ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19, ауд. 201).

Порядок денний на 21 червня 2016 р., початок засідання о 13.00:

  1. Захист дисертації Мазіна Василя Миколайовича „Теоретико-методичні засади організації виховного процесу у дитячо-юнацьких спортивних школах”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (дисертація,  автореферат).

Науковий консультант – Сущенко Андрій Віталійович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя).

Офіційні опоненти:

  • Тимошенко Олексій Валерійович, д. пед. н., професор, директор Інституту фізичного виховання та спорту (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ), відгук;
  • Артюшенко Андрій Олександрович, д.пед.н., професор, професор кафедри спортивних дисциплін (Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси), відгук;
  • Безкоровайна Ольга Володимирівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне), відгук.
  1. Захист дисертації Золотарьової Олени В’ячеславівни „Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (дисертація, автореферат).

Науковий керівник – Сипченко Валерій Іванович, канд. пед. н., професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”)

Офіційні опоненти:

  • Ткачова Наталія Олександрівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри загальної педагогіки вищої школи (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) відгук;
  • Варенко Тетяна Костянтинівна, канд. пед. н., доцент, заступник декана факультету іноземних мов з методичної та інноваційної роботи (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), відгук.

 

Порядок денний 22 червня 2016 р., початок засідання о 8.30:

  1. Захист дисертації Кашинської Олени Євгенівни „Підготовка фахівців готельного господарства в Російській Федерації”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (дисертація, автореферат).

Науковий керівник – Щука Галина Петрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри туризму, готельної і ресторанної справи (Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”).

Офіційні опоненти:

  • Сбруєва Аліна Анатоліївна, д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри педагогіки (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка), відгук
  • Трофімук Катерина Василівна, канд. пед. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя), відгук.
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019