Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Атестація випускників

1 червня в Інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму пройшла атестація випускників і студентів бакалаврату.

На кафедрі товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів пройшла атестація випускників, студентів бакалаврату напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».

Кафедра відповідально підійшла до організації іспиту, кожен студент отримав розроблені індивідуальні комплексні завдання (60 закритих тестів та два ситуаційних завдання) з фахових нормативних дисциплін і дисциплін за вибором студентів.

Екзаменаційна комісія перевірила отримані відповіді і констатувала добру підготовленість до іспиту зі сторони студентів. Вони впевнено продемонстрували наявність теоретичних знань, практичних навичок,  а також, сформованих загальних і фахових компетентностей.

Голова екзаменаційної комісії – д.ек.н., проф. Заблодська І.В., директор ІТОТТ – к.біол.н., проф. Дрель В.Ф., завідувач кафедри – к.т.н., доц. Бідаш В.І. привітали студентів з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр». Студенти-випускники висловили одноголосне бажання продовжити своє навчання в магістратурі рідної «Alma-mater».

За інформацією ІТОТТ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019