Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” повідомляє про проведення виїзного засідання 29 червня – 1 липня 2016 р. на базі ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19), ауд. 201.

Порядок денний на 29 червня 2016 р., початок засідання о 12.00:

 • Захист дисертації Ліннік Олени Олегівни „Система підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи” (автореферат, дисертація), поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Науковий консультант:

 • Гавриш Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри дошкільної освіти;

Офiцiйнi опоненти:

 • Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ), заступник директора з науково-експериментальної роботи, відгук;
 • Пріма Раїса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк), професор кафедри педагогіки, відгук;
 • Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ), перший проректор, відгук.

 • Захист дисертації Зелінського Сергія Сергійовича „Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки” (автореферат, дисертація), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник: 

 • Семеріков Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ „Криворізький національний університет”, завідувач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки;

Офiцiйнi опоненти:

 • Поясок Тамара Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, відгук;
 • Осадча Катерина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри інформатики і кібернетики, відгук.

 

Порядок денний 30 червня 2016 р., початок засідання о 12.00:

 • Захист дисертації Чернецької Юлії Іванівни „Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів” (авторефератдисертація), поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науковий консультант:

 • Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, ДЗ „Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка”, завідувач кафедри соціальної педагогіки;

Офiцiйнi опоненти:

 • Шпак Валентина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри соціальної педагогіки, відгук;
 • Коношенко Сергій Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ), декан педагогічного факультету, відгук;
 • Романовська Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, Хмельницький національний університет, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, відгук;
 • Трубавіна Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, відгук.

 

 • Захист дисертації Тадаєвої Анастасії Вадимівни „Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодших школярів в сучасному інформаційному просторі” (автореферат, дисертація), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науковий керівник:

 • Рижанова Алла Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури, завідувач кафедри соціальної педагогіки;

Офiцiйнi опоненти:

 • Федорченко Тетяна Євгеніївна,  доктор педагогічних наук, професор, Інститут проблем виховання НАПН України (м. Київ), головний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя, відгук;
 • Бадер Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, відгук.

 

Порядок денний 1 липня 2016 р., початок засідання о 8.30:

 • Захист дисертації Воронкіна Олексія Сергійовича „Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина XX – початок XXI  століття)” (автореферат, дисертація), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Науковий керівник:

 • Панченко Любов Феліксівна, доктор педагогічних наук, професор, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професор кафедри фізико-технічних систем і інформатики;

Офiцiйнi опоненти:

 • Семеріков Сергій Олексійович,  доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ „Криворізький національний університет”, завідувач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, відгук;
 • Хміль Наталія Анатоліївна,  кандидат педагогічних наук, доцент, Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, доцент кафедри інформатики, відгук.

 • Захист дисертації Горбуліч Ірини Олександрівни „Підготовка майбутніх фахівців з маркетингу до ділового спілкування засобами професійно-орієнтованої технології” (автореферат, дисертація), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник:

 • Докучаєва Вікторія Вікторівна,  доктор педагогічних наук, професор, ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професор кафедри дошкільної та початкової освіти;

Офiцiйнi опоненти:

 • Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ), перший проректор, відгук;
 • Макаренко Марина Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєверодонецьк), доцент кафедри економічної кібернетики, відгук.
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019