Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Resolution of the Academic Council

з питання «Про виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки України щодо

ПРОЕКТ Ухвали Вченої ради з питання «Про виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки України щодо освітянської і наукової спільноти Донецької і Луганської областей»

ПРОЕКТ

Ухвала Вченої ради

з питання «Про виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки України щодо освітянської і наукової спільноти Донецької і Луганської областей»

від 31.10.2014 р.

Заслухавши й обговоривши «Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України щодо освітянської і наукової спільноти Донецької і Луганської областей» від 20.10.2014 р., Вчена рада відзначає, що у зв’язку з екстремальною загальнополітичною ситуацією, що склалася в м. Луганську, захопленням навчальних корпусів та будівель ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» представниками терористичних та сепаратистських організацій, в університеті було проведено низку заходів організаційного, матеріально-технічного та навчально-методичного характеру: змінено юридичну адресу (пл. Гоголя, 1; м. Старобільськ, 92703); максимально збережено контингент студентів та кадровий склад викладачів; організовано роботу директоратів, деканатів та кафедр; здійснено перехід навчального процесу на дистанційно-заочну форму; переглянуто трудові відносин з викладачами та співробітниками університету, які перейшли на роботу до самопроголошеної освітньої структури ЛНР. Прийняті рішення було закріплено в ухвалі спільного засідання Вченої ради та Конференції трудового колективу «Про роботу університету в умовах вимушеної передислокації в м. Старобільськ».

Учена рада повністю розділяє та підтримує точку зору Колегії щодо надання академічною спільнотою України чіткої оцінки особам, наділеним науковими ступенями і вченими званнями, які стали на шлях прямої зради своєї Батьківщини, закликають до відторгнення від неї земель так званими ЛНР та ДНР. Крім того, дуже слушною є пропозиція Колегії про необхідність розробки Міністерством змін до порядку присудження вчених звань, які дадуть правові підстави позбавляти таких осіб звань професора і доцента.

Учена рада констатує, що в університеті було виявлено науковців – докторів, професорів та кандидатів наук, доцентів, які вступили в пряму взаємодію із самопроголошеними президентом та ректором університету. Між ними розв’язалася боротьба за «крісла» проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів та завідувачів кафедр. І тепер їхні дії можна розцінювати не тільки як порушення моральних норм, а і як порушення низки норм кримінального права, таких як «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» (ст. 109 КК України), «Державна зрада» (ст. 111 КК України), «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» (ст. 110 КК України), «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» (ст. 191 КК України), «Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності» (ст.256 КК України) та ін.

Вслід за Колегією рада відзначає, що людям, які вступили в зговір з терористичними організаціями, не місце серед освітян та науковців України. Вони не мають права мати вчені звання професорів та доцентів. Їм не місце у спеціалізованих учених радах із захисту дисертацій в Україні. Вони не можуть виступати опонентами, експертами та рецензентами дисертацій. Жодне наукове видання України не може друкувати їхні статті, монографії та посібники. Бо вони – злочинці.

Узагальнюючи зазначене вище, Вчена рада порушує клопотання перед Міністерством освіти і науки України про позбавлення вчених звань викладачів-зрадників.

 

Учена рада університету ухвалює:

1.Доповідь Курила В.С. «Про виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки України щодо освітянської і наукової спільноти Донецької і Луганської областей» прийняти до відома.

2.Затвердити список викладачів, які вступили у співпрацю з терористичною організацією ЛНР та самопроголошеним керівництвом університету, для позбавлення їх вчених звань (Додаток 1).

Відповідальний –  ректор Курило В.С.

Термін – до 21.10.2014 р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на першого проректора С. В. Савченка

 

Додаток 1

 

№ з/п ПІБ Вчене звання
1. Трегубенко О.М. професор
2. Максименко І.Г. професор
3. Максименко Г.М. професор
4. Дяченко В.Д. професор
5. Бодрухін В.М. професор
6. Ласкавий Д.В. професор
7. Турянська О.Ф. професор
8. Кондрашов С.М. професор
9. Сорокіна Г.О. професор
10. Ротерс Т.Т. професор
11. Зубков В.Є. професор
12. Конопля М.І. доцент
13. Степанов Є.П. доцент
14. Афонін В.О. доцент
15. Зінченко В.О. доцент
16. Слоньова Т.І. доцент
17. Ширяєв М.В. доцент
18. Жевакіна Н.В. доцент
19. Кондратенко Г.П. доцент
20. Скороход Н.М. доцент
21. Проказа Т.В. доцент
22. Рудь М.В. доцент
23. Хрустальова Н.М. доцент
24. Бернацький М.П. доцент
25. Савенкова І.Ю. доцент
26. Жолудєва І. доцент
27. Красильников К.І. доцент
28. Онопченко С.В. доцент
29. Молодцов Б.І. доцент
30. Стройний О.М. доцент
31. Попов В.Б. доцент
32. Галкіна Л.І. доцент
33. Акіншева І.П. доцент
34. Філіппов Ю.М. доцент
35. Саідов З.А. доцент
36. Фоміна О.В. доцент
37. Савєнков В.В. доцент
38. Русаков К.А. доцент
39. Грицьких Д.В. доцент
40. Малькова М.О. доцент
41. Кондратенко О.П. доцент
42. Шкурін А.І. доцент
43. Броннікова С.М. доцент
44. Бажутіна С.Б. доцент
45. Нікуліна А.Д. доцент
46. Золотова А.Д. доцент
47. Іє О.М. доцент
48. Кривко Я.П. доцент
49. Жовтан Л.В. доцент
50. Темнікова С.В. доцент
51. Краснякова Т.В. доцент
52. Горбенко О.Є. доцент
53. Свиридов В.В. доцент
54. Черенков О.В. доцент
55. Кара-Мурза С.В. доцент
56. Дяченко С.В. доцент
57. Крамаренко Т.О. доцент
58. Лисенко С.Г. доцент
59. Дитковська С.О. доцент
60. Трунов О.П. доцент
61. Самчук В.В. доцент
62. Своєволіна Р.В. доцент
63. Сердюкова О.Я. доцент
64. Пономарьова О.М. доцент
65. Родіонова Н.М. доцент
66. Киричевський Д.В. доцент
67. Ревякіна О.А. доцент
68. Шевчук О.В. доцент
69. Заіка І.П. доцент
70. Скороход Н.Н. доцент
71. Лисенко О.А. доцент
72. Спорняк С.А. доцент
73. Гаврюшенко А.В. доцент
74. Саєнко В.Г. доцент
75. Сердюкова Т.І. доцент
76. Слепцов В.Н. доцент
77. Зюзюков О.В доцент
78. Чорноштан А.Г. доцент
79. Завадич В.Н. доцент
80. Драгнєв Ю.В. доцент
81. Горбулич Г.В. доцент
82. Самохіна Н.М. доцент
83. Федорищева С.П. доцент
84. Скрипникова Л.В. доцент
85. Афонін Ю.В. доцент
86. Пиченікова Н.П. доцент
87. Ільїн С.О. доцент
88. Удовиченко М.І. доцент
89. Черниєнко Л.В. доцент
90. Аулов А.М. доцент
91. Бахмач В.І. доцент
92. Скляр Н.В. доцент
93. Баришева О.І. доцент
94. Санченко Є.М. доцент
95. Боровий А.В. доцент
96. Соболева І.О. доцент
97. Мурзай Г.М. доцент
98. Афонін В.О. доцент

 

© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2007-2019