Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання Вченої ради

Сьогодні в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулось чергове засідання Вченої ради.

З доповіддю про організацію вступної кампанії в 2016 році виступила Юрків Ярослава Ігорівна. Заслухавши й обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії, Вчена рада відзначає, що колективом університету було проведено роботу щодо організації прийому абітурієнтів у 2016 році на різні форми навчання та освітньо-кваліфікаційні рівні й ступені. Розроблено й затверджено:

  • правила прийому до університету та його відокремлених підрозділів у 2016 році;
  • акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра;
  • перелік спеціальностей та спеціалізацій (програм підготовки) за освітньо-кваліфікаційними рівнями „молодший спеціаліст” та „спеціаліст”, освітніми ступенями „бакалавр” та „магістр”;
  • перелік сертифікатів ЗНО для вступу на ОКР „молодший спеціаліст” та ОС „бакалавр” і фахових вступних випробувань ОКР „спеціаліст” та ОС „магістр”;
  • пропозиції щодо обсягів прийому на місця державного замовлення та за рахунок інших джерел фінансування;
  • підготовлено всі необхідні екзаменаційні матеріали для проведення вступних випробувань (тести, програми творчих конкурсів, питання для співбесід, критерії оцінювання та ін.);
  • сформовано й затверджено основні структурні підрозділи приймальної комісії (відбіркові комісії відокремлених структурних підрозділів, предметні екзаменаційні та атестаційні комісії, апеляційні комісії та ін.).

Про організацію освітнього процесу в 2015 – 2016 н. р. та підготовку до підсумкової атестації випускників доповідав прорекор з науково-педагогічної роботи Ужченко Дмитро Вікторович. Він відзначив, що освітній процес в університеті відбувається в поєднаних формах – денній з використанням технологій дистанційного навчання та віддаленій, зокрема й заочній та екстернатній, де домінує електронне навчання, з періодичними очними сесіями.

На сьогодні здійснено значний обсяг роботи щодо організації очного й віддаленого навчання: організовано безперебійну роботу сайту дистанційного навчання, порівняно з попереднім навчальним роком суттєво підвищилася якість дистанційних курсів, доволі ефективно спрацювала введена цього навчального року система тьюторства, для багатьох спеціальностей організовано постійне очне навчання.

Також Дмитро Вікторович виступив з доповіддю про конкурсні справи.  Так, на посаду директора ВП „Регіональний центр професійної освіти ЛНУ імені Тараса Шевченка” балотувався Курило Микола Семенович. На посаду завідувача кафедри здоров’я людини, фізичної реабілітації, безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту балотувався кандидат біологічних наук, доцент Галій Сергій Миколайович. На посаду завідувача кафедри спортивних дисциплін балотувався Подколзін Юрій Олександрович. Всі кандидатури були обрані шляхом таємного голосування.

Серед різного слухали про відкриття в докторантурі ЛНУ нових спецальностей, про подання ліцензійних справ до Міністерства освіти і науки України для ліцензування ІІІ освітньо-наукового рівня з галузей знань та спеціальностей, за якими буде здійснено підготовку докторів філософії в університеті, про рекомендації до друку збірників наукових праць.

Прес-центр ЛНУ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019