Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

«Слобожанщина: літературний вимір»

У ЛНУ пройшла ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Слобожанщина: літературний вимір».

22 квітня кафедра української літератури факультету української філології та соціальних комунікацій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Харківським національний педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди, Запорізьким національним університетом і Харківським літературним музеєм провела ХІІІ Всеукраїнську наукову конференцію «СЛОБОЖАНЩИНА: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР».

Skype-зв’язок дозволив залучити до участі в пленарному засіданні провідних науковців нашого університету та інших вищих навчальних закладів України. За традицією, роботу конференції розпочав Галич О.А., доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури, фундатор цієї конференції. Не залишили нікого байдужими наукові роздуми доктора філологічних наук, професора кафедри української літератури і компаративістики  Київського університету імені Бориса Грінченка Бровко О.О. про шевченківські традиції у творчості письменників Луганщини.

Докторанти й аспіранти кафедри виголосили доповіді, у яких презентували результати своїх наукових пошуків. Це свідчить про неперервність наукової традиції та ефективний розвиток потужної літературознавчої школи на Луганщині.

Конференція передбачала й заочний формат роботи. Наукові розвідки учасників, зокрема й наших колег з КНР – Лі Ялінь, декана факультету російської мови Ланьчжоуського політехнічного університету,  та аспірантки Ян Мінь – будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019