Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Міжнародна науково-практична конференція

У ЛНУ пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти та індикатори».

21–22 квітня 2016 р. ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» на базі Науково-дослідного центру  «Управління якістю освіти» Національної академії педагогічних наук України проводив Міжнародну науково-практичну конференцію «Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти та індикатори».

Конференція проходила відповідно до плану проведення наукових заходів МОН України у 2016 році та в межах бюджетної теми «Моніторинг якості навчального процесу у вищих навчальних закладах України» (номер державної реєстрації 0144U004317), що виконується в університеті протягом 2014–2016 рр. під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, голови Наглядової та вченої рад університету Курила В. С.

Метою конференції було визначено наукове обґрунтування та обговорення актуальних питань щодо створення національних систем забезпечення та моніторингу якості вищої освіти на основі аналізу міжнародного досвіду та моделей освітніх індикаторів.

Тема наукового заходу викликала бурхливий інтерес як з боку вітчизняних, так і зарубіжних учених. До організаційного комітету конференції надійшло близько 100 наукових публікацій!

Так, активними учасниками конференції стали зарубіжні вчені й практики з Польщі, Туреччини, Швейцарії, Китаю, Молдови, Білорусі тощо.

Наукові статті надійшли з ВНЗ усіх регіонів України, що розташовані в містах Київ, Полтава, Харків, Словʼянськ, Краматорськ, Старобільськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Дніпропетровськ, Кіровоград, Мукачево, Дрогобич, Івано-Франківськ та ін. Зокрема, солідний доробок було представлено викладачами й аспірантами Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Така широка географія учасників стала свідченням того, що проблема забезпечення якості вищої освіти є наднаціональною й ефективно вирішуватися й розвиватися може лише в межах інтеграційних процесів в освіті і науці.

Аналіз представлених матеріалів конференції дозволив виділити основні тематичні напрями дослідження порушеної проблеми:

  1. Шляхи імплементації «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти» в національні системи вищої освіти.
  2. Європейська й Національні рамки кваліфікацій в системі забезпечення якості вищої освіти.
  3. Моделі університетських систем управління якістю освіти.
  4. Компетентнісний підхід до створення нового покоління стандартів вищої освіти.
  5. Система внутрішнього забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах.
  6. Механізми реалізації стандартів і рекомендацій щодо зовнішнього забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах.
  7. Моделі освітніх індикаторів якості освіти.
  8. Внутрішні і зовнішні агенти й агенції оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів.

За підсумками роботи конференції буде видано збірник «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки», який є фаховим науковим виданням України.

Програма конференції

Оргкомітет конференції

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019