Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д29.053.01)

Спеціалізована вчена рада Д29.053.01 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” повідомляє про проведення виїзного засідання 19-20 квітня 2016 р. на базі ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет ” (м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19), ауд. 201.

Порядок денний на 19 квітня 2016 р., початок засідання о 13.00:

1. Захист дисертації Чайковського Михайла Євгеновича „Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. (Авторефератдисертація; відгук опонента Омельченко С.О.; відгук опонента Рассказової О.І.; відгук опонента Трубавіної І.М.; відгук опонента Шевцова А.Г.),

Науковий консультант: Лактіонова Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ), завідувач відділу розвитку педагогічної культури дорослих;

Офiцiйнi опоненти:

  • Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор,  ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ), професор кафедри теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації, ректор;
  • Шевцов Андрій Гаррійович, доктор педагогічних наук, професор, Міністерство освіти і науки України (м. Київ), начальник Управління ліцензування та акредитації;
  • Рассказова Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

2. Захист дисертації Літовки Олени Петрівни „Формування професійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Автореферат; дисертація; відгук опонента Дубасенюк О.А.; відгук опонента Темченко О.В.)

Науковий керівник: Котєнєва Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, доцент кафедри педагогіки;

Офiцiйнi опоненти: 

  • Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка, професор кафедри педагогіки;
  • Темченко Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, доцент кафедри наукових основ управління і психології.

 

Порядок денний 20 квітня  2016 р., початок засідання о 10.30:

3. Захист дисертації Котєнєвої Юлії Миколаївни „Формування уявлень про професійну кар’єру у студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Автореферат; дисертація; відгук опонента Ляшової Н.М.; відгук опонента Дубасенюк О.А.)

Науковий керівник: Савченко Сергій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, ректор.

Офiцiйнi опоненти:

  • Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка, професор кафедри педагогіки;
  • Ляшова Надія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін.

4. Захист дисертації Безбородих Світлани Миколаївни „Формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Автореферат; дисертація; відгук опонента Бикової В.О.; відгук опонента Кучерявого О.Г.)

Науковий керівник: Савченко Сергій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, ректор.

Офiцiйнi опоненти:

  • Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (Київ), старший науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих;
  • Бикова Вікторія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, доцент кафедри педагогіки та психології.

 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019