Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» повідомляє про проведення виїзного засідання 18-20 квітня 2016 р. на базі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19, ауд. 201).

Порядок денний на 18 квітня 2016 р., початок засідання о 9.00:

Захист дисертації Кравченко Ганни Юріївни „Теоретичні  і методичні засади адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою. Автореферат

Офіційні опоненти – Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради) відгук

– Борова Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, психології та іноземної філології (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) відгук

– Бондар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання навчальних предметів та освітнього менеджменту (Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти) відгук

 

Порядок денний 19 квітня 2016 р., початок засідання о 13.00:

Захист дисертації Аннєнкової Ірини Петрівни „Теорія і методика моніторингу якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою. Автореферат

Офіційні опоненти – Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради)  відгук

– Галус Олександр Мар’янович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ) відгук

– Приходько Валентин Миколайович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри андрагогіки (Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) відгук

 

Порядок денний 20 квітня 2016 р., початок засідання о 8.30:

Захист дисертації Шарати Наталії Григорівни „Теорія і методика управління інноваційно-педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою. Автореферат

Офіційні опоненти – Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України») відгук

– Галус Олександр Мар’янович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія) відгук

– Касьянова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України) відгук

 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019